3 FİDAN YAŞIYOR HKP SAVAŞIYOR!

6 mayıs 16 Mayıs 1972’de 12 Mart Faşist cuntası tarafından katledilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan katledilişlerinin 43. yıldönümünde İzmir Karşıyaka’da anıldı. 6 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00’da Karşıyaka İZBAN önünde toplanan Kurtuluş Partisi Gençliği “Deniz Yusuf Hüseyin Kavgamızda Yaşıyor”, “Devrimciler Ölür Devrimler Sürer”, “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “Ya İstiklal Ya Ölüm Tam Bağımsız Türkiye”, “Denizler’e Sözümüz Devrim Olacak” sloganlarıyla Çarşı girişine kadar bir yürüyüş gerçekleştirerek orada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada Bu üç yiğit devrimci “En sekmez luverin namlusundan fırlayarak” Üniversite işgalleri, ABD Emperyalizminin simgesi 6’ncı Filo’yu protesto eylemleri, işçi-köylü eylemleri, Tam Bağımsızlıkçı Mustafa Kemal Yürüyüşlerini gerçekleştirdiler. İnsan olarak doğmuş olmanın hakkını verdiler. Sonlarını düşünmediler. Kıvılcımlı Usta’mızın deyimiyle, “Görev yapmada çok iyi biliyoruz; vurmak da vardır, vurulmak da. Hepsi vız gelir ve de gelmelidir.” diyerek mücadele verdiler. Ve “Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye! Yaşasın Marksizm-Leninizm! Yaşasın Türk ve Kürt Halklarının Kardeşliği! Yaşasın İşçiler, Köylüler! Kahrolsun Emperyalizm! Kahrolsun Faşizm” sloganlarıyla koştular ölümsüzlüğe. Halklarımızın gönlünde ve mücadelesinde de Kahraman olarak yaşamaya devam ediyorlar.” denilerek üç yiğit devrimcinin halkların bilincindeki yerlerine değinildi.

“ANTİEMPERYALİSTTİLER.

Ülkemizin emperyalistlerin çıkarları uğruna parçalanması demek olan Sevr’e karşıydılar. Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı Mustafa Kemal’in “YA İSTİKLAL YA ÖLÜM” şiarını, şiar edinmişlerdi. AT (Avrupa Topluluğu) Emperyalizmine yani şimdiki AB’ye karşıydılar. “Onlar Ortak Biz Pazar” sloganını haykırıyorlardı.

 

ANTİFEODALDILAR.

Halklarımızı Ortaçağ karanlığına yani Şeriata götürmeye ant içen, “Kanlı Pazar”ı yaratan, 6’ncı Filo önünde secdeye yatan din yobazlarını, emperyalizmin “Yeşil Kuşak”çılarını, devrim cephesinin değil, karşıdevrim cephesinin yok edilmesi gereken müttefikleri olarak değerlendiriyorlardı.

 

ANTİŞOVENDİLER.

Son sözlerinde haykırdıkları Türk ve Kürt Halkının kardeşliğinin, “Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı” ilkesinin samimi savunucusuydular.” sözleriyle Deniz – Yusuf ve Hüseyin’in ideallerinin bugün HKP’nin mücadelesinde hayat bulduğu vurgulanan açıklama “Bu yiğitler şimdi bizim mücadelemizde yaşıyorlar ve ant olsun ki sonsuza kadar da yaşayacaklar!  Ant olsun ki onların ve hayatlarını Türkiye Halklarının Kurtuluşuna adamış tüm devrim şehitlerinin hesabını soracağız! Yıllardır olduğu gibi 2015 1 Mayısı’nda da Taksim mücadelesinde en ön safta yer alan Halkın Kurtuluş Partisi ve gençliği, onların ideallerini hayata geçirecek ve mücadelesini zafere ulaştıracaktır.” diye sonlandırıldı.

6 mayıs 2

Kurtuluş Partisi Gençliği adına okunan basın açıklamasının ardından HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Av. Tacettin Çolak da bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamasına henüz 9 yaşında bir çocukken Deniz’lerin idamını radyodan dinlediğinde hissettiklerini aktararak başlayan Çolak, üç fidanın ölüme giderken dahi kararlıca savundukları tezlerinin, haklı mücadelelerinin bugün HKP dışında hiçbir siyaset tarafından sahiplenilmediğini belirterek Antiemperyalist 1. Kurtuluş Savaşı’mız, 27 Mayıs Politik Devrimi, ABD-AB Emperyalizmi, ortaçağcı gericiliğin bayraklaştırdığı türbana karşı duruş gibi bir çok konuda Denizler’in savunduklarının bugün HKP tarafından programlaştırıldığını, onların devamcısı olduklarını iddia edenlerin ise bu ilkelere hakaret eder noktaya geldiklerini vurguladı. Av. Tacettin Çolak konuşmasını 1 yıl önce, Soma facaiası yaşandığında aynı yerde HKP İzmir İl Örgütü tarafından açıklamayı hatırlattıktan sonra 10 Mayıs günü Soma’da yapılacak olan mitinge çağrı yaparak sonlandırdı.

Ardından eylem ”3 Fidan Yaşıyor HKP Savaşıyor”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız”, “Yaşasın Gençliğin Devrimci Mücadelesi” sloganları eşliğinde sona erdi.

Print Friendly, PDF & Email