2022 1 Mayıs’ında da Taksim Vatanımızın onurunu, namusunu Gerçek Devrimciler, Halkın Kurtuluş Partililer Korudu

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olan 1 Mayıs; İşçi Sınıfının politik iktidarı elinde bulundurmadığı, burçlara Sosyalizmin yüce bayrağının henüz dikilmediği ülkelerde bir bayram, bir karnaval değil; bir kavga, bir mücadele, sınıflar savaşının en önemli muharebelerinden biridir.

İşte bu muharebelerde İşçi Sınıfı, sınıf niteliğinden kaynaklanan gücünü, özgüvenini, kararlılığını, bilincini dosta da düşmana da gösterir. İşçi Sınıfına önderlik eden Gerçek Devrimciler ise bu muharebelerde bir an olsun ikirciğe düşmez. Hedef bellidir: Düşmanın en zayıf olduğu, en çok korktuğu, çekindiği noktaya en güçlü darbeyi indirmek…

AKP’giller’in 20 yıllık diktatörlüğü altında halkımızın inim inim inlediği; işsizlik, pahalılık, zam, zulüm cehenneminde yanıp kavrulduğu, açlığın, yoksulluğun bir kadermiş gibi dayatıldığı 2022 yılının 1 Mayıs’ı, Türkiye İşçi Sınıfı ve tüm Emekçi Halkımız için çok daha önemli ve anlamlı bir muharebe olmuştur.

1 Mayıs söz konusu olduğunda Türkiye’de bugünkü koşullar altında düşmanın yani AKP’giller’in en zayıf noktası, 1977 yılında Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan Taksim Meydanı’dır. Bu gerçekliği geçmişte Taksim’de gerçekleştirilen kitlesel eylemlerden, Şanlı Gezi Direnişi’mizden dolayı çok iyi bilmektedirler. AKP’giller, aynı zamanda Türkiye İşçi Sınıfının potansiyel gücünü de çok iyi bilmektedirler. Bu nedenle Taksim’de yüzbinlerle yapılacak bir 1 Mayıs kutlamasından ölümlerini görmüşçesine korkmakta, bunu engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar.

İşte biz Gerçek Devrimciler bu nedenle “Taksim, Türkiye’de 1 Mayıs’ın Anavatanıdır”, diyoruz.

İşte bu nedenle Taksim Vatanımız özgürleştirilmediği sürece 1 Mayıs’ı Taksim dışında başka yerlerde kutlamayı akıldan bile geçirmek, Türkiye İşçi Sınıfına yapılmış bir ihanet, utanç verici bir alçalma ve diz çöküştür, diyoruz.

Burada bir parantez açalım:

Taksim mücadelesi bizim için sadece AKP’giller döneminde verilen bir mücadele değildir. 12 Eylül Faşizminin işgal ettiği 1 Mayıs Alanı’mızı özgürleştirmek için 40 yıldan fazla bir süredir kararlılıkla mücadele edenler biz Gerçek Devrimciler olmuştur. Siyasi cepheden yürüttüğümüz Taksim mücadelesinin bayraktarlığını bugünkü önder kadrolarımız, sendikal cepheden yürüttüğümüz kavganın öncülüğünü ise Ali Rıza Küçükosmanoğlu önderliğindeki DİSK/Nakliyat-İş Sendikası üstlenmiştir. Ve bizim öncülüğümüzdeki bu mücadele sonucunda Taksim bir dönem İşçi Sınıfına yeniden açılmış, ancak AB-D Emperyalizminin bir projesi olan AKP’giller tarafından bir kez daha kanunsuz bir şekilde yasaklanmıştır. AKP’giller bu kanunsuzluklarını bugün de sürdürmektedirler.

İşte bu kanunsuzluğa karşı 2022 yılında da ABD-AB uşağı, çıkar amaçlı organize bir suç örgütü olan AKP’giller’in tüm terörize etme girişimlerine, tüm provokasyonlarına inat, AKP’giller’in Şefinin “marş marş” diyerek parmağıyla işaret ettiği Maltepe Dolgu Çukuruna giden sarı sendikalara ve Sefalet Solu’na inat; 1 Mayıs’tan haftalar önce her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağımızı dosta da düşmana da ilan ettik.

İşçi Sınıfımızla, Emekçi Halkımızla hiçbir bağı kalmamış, ABD’nin Sol Tabelalı Şark Ekspresinin yolcuları konumuna düşmüş Sefalet Solu ise, AKP’nin bir doğa katliamıyla yarattığı Maltepe Dolgu Çukuruna gitmiştir, bilindiği gibi. Bu teslimiyete imza atan kimi gruplar, örgüt olarak Maltepe Dolgu Çukurunda olmalarına rağmen sırf “vicdan rahatlatmak” için üç beş genci de Taksim’e yollamışlardır, utanmadan. Böylece de korkaklıklarını, diz çöküşlerini perdeleyebileceklerini düşünmüşlerdir. Ancak Türkiye Halkı bilmektedir ki Taksim Mücadelesi artık Halkın Kurtuluş Partisi’yle özdeşleşmiştir. Örgüt olarak, bayrak ve flamalarıyla tüm cesaretini kuşanarak AKP’giller’in karşısına dikilme iradesini bu yıl da yalnızca Partimiz göstermiştir. Bu, bizim için bir onurdur.

HKP olarak 2022 1 Mayıs’ı öncesi yaptığımız bildiri, afiş, sosyal medya çalışmalarıyla ABD-AB Emperyalistlerinin, onların emir eri konumundaki AKP’giller’in içyüzlerini teşhir ettik, halkımızı 1 Mayıs’ta Taksim Vatanımıza sahip çıkmaya davet ettik.

1 Mayıs günü Beşiktaş’tan Taksim Vatanımıza doğru hareket eden yöneticilerimiz ve üyelerimiz bu yıl da AKP’giller’in kolluk kuvvetleriyle karşılaştı. Gerçek Devrimcilerin önderliğindeki İşçi Sınıfımızın Taksim’de 1 Mayıs kutlamasının ne demek olduğunu Maltepe Dolgu Çukurundaki Sefalet Solu’ndan çok daha iyi bilen AKP’giller, bu yıl da Taksim’e çıkan bütün noktaları tutmak için binlerce polis görevlendirmişti. Kızıl bayraklarımızla, pankartlarımızla; “Taksim’de 1 Mayıs engellenemez”, “Taksim kızıldır, kızıl kalacak”, sloganları eşliğinde harekete geçen Yoldaşlarımızın önü Barbaros Bulvarı’nda yüzlerce çevik kuvvet polisi tarafından kesildi. Kararlılıklarında en ufak bir esneme göstermeyen Yoldaşlarımız, Taksim’e ulaşabilmek için kollukla göğüs göğse geldi. Burada da bir kez daha Taksim yasağının kanunsuz ve keyfi olduğunu, Taksim’in hiçbir güç tarafından İşçi Sınıfına ve devrimcilere yasaklanamayacağını dile getirdik.

AKP’giller’in yüzlerce resmi-sivil polisten oluşan kolluk güçleri Taksim’e ulaşmaya çalışan Yoldaşlarımızı bir çember içine aldı. Bu yıl kanunsuzluklarına bir kanunsuzluk daha ekleyerek basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için basın emekçilerini de kalkanlarla ittirerek hatta bazılarını darp ederek alandan uzaklaştırdı. Bir polis ordusu tarafından çembere alınan Yoldaşlarımızdan 29’u uzunca bir süre direndikten sonra AKP’giller’in kolluk güçleri tarafından kanunsuz bir şekilde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Yoldaşlarımız Vatan Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki ifadelerin alınması, daha doğrusu AKP’giller’in kanunsuzluklarının dile getirilmesi, kısa sürede tamamlanmasına rağmen Yoldaşlarımız yaklaşık 10 saat boyunca ekip otosu içinde yine keyfi ve kanunsuz bir şekilde bekletildi. Geçtiğimiz yıllarda gözaltı sürelerini hukuksuz şekilde bir haftaya kadar çıkaran AKP’giller, bu yıl da böyle bir yönteme başvurdu. Gözaltına alınan 29 Yoldaşımız, gözaltına alınma anından yaklaşık 15 saat sonra, gece yarısı saat 01.00 civarında, yaklaşık 40 km uzaktaki hastanelerden serbest bırakıldı.

Haklı mücadelelerini alınlarının akıyla tamamlamanın coşkusu içinde Aksaray’daki İl Örgütümüze gelen Yoldaşlarımız, parti binamızda bekleyen diğer Yoldaşlarımız tarafından alkışlarla karşılandı. Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe ve Başkanlık Kurulumuzun da hazır bulunduğu Parti binamızda kısa bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantının açılışını yapan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, kısa bir konuşmanın ardından sözü Genel Başkan’ımıza bıraktı. Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe, Türkiye’de 1 Mayıs’ın özünü, ruhunu bir kez daha en kör gözlere batırırcasına vurguladı. AKP’giller’in ve Meclisteki Amerikancı Muhalefetin halkımıza ihanet içinde olduğunu belirten Genel Başkan’ımız, bu rezil çemberi eninde sonunda kıracağımızı belirtti.

Taksim Mücadelesinin onurlu bayrağını İşçi Sınıfı Cephesinden de Ali Rıza Küçükosmanoğlu önderliğindeki DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’nın dalgalandırdığını dile getiren Genel Başkan’ımız, 1 Mayıs’ın aynı zamanda Sarı Sendikacılığa karşı da bir mücadele olduğunun altını çizdi. Genel Başkan’ımız sözlerini her zaman olduğu gibi “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!”, diyerek tamamladı (Genel Başkan’ımızın yaptığı konuşmanın tam metni önümüzdeki günlerde yayımlanacaktır). Genel Başkan’ımızın ardından söz alan Yoldaşlarımız kısaca duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Sonuç olarak Halkın Kurtuluş Partisi bu yıl da Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan Taksim Meydanı’nın, Gerçek 1 Mayıs Alanı’nın onurunu, korumuştur. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Taksim bizim için namustur. Taksim Meydanı bizler için, Devrimci Şairimiz Ahmed Arif’in dizelerinde söylediği gibi “namustur, künyemize kazınmış…” Gerçek Devrimciler, hiçbir koşulda namus belledikleri değerlere halel gelmesine izin vermezler!

Ve sözümüzdür:

Yine geleceğiz!

Taksim’i AKP’giller diktatörlüğünden kurtarana kadar hep geleceğiz.

Ve eninde sonunda 1 Mayıs Vatanımızı tekrar fethedeceğiz, özgürleştireceğiz!

İşçi Sınıfımıza ve devrimcilere hukuksuz ve keyfi bir şekilde Taksim’i yasaklayan AKP’giller’se, Genel Başkan’ımızın ifadeleriyle; “Nereye giderlerse gitsinler, nereye çıkarlarsa çıksınlar sonunda mutlaka Çelik Bilezikle tanışacaklar.”

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın Taksim Mücadelemiz!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

2 Mayıs 2022
HKP Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email