2016 1 Mayısı’nda da Türkiye İşçi Sınıfının Vatanında, 1 Mayıs Alanı’nda-Taksim’deyiz!

Taksimdeyiz-afişi-300x228 (1)2016 1 Mayısı’nda da Türkiye İşçi Sınıfının Vatanında, 1 Mayıs Alanı’nda-Taksim’deyiz!

İşçi Sınıfımızın kanıyla sulanmış olan Taksim Meydanı yıllardır Parababaları İktidarları tarafından işçilere, emekçilere kapatılmaktadır, bilindiği gibi. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Taksim Meydanı Türkiye İşçi Sınıfının Vatanıdır. İşçi Sınıfımız bu kutsal vatanı savunmak uğruna onlarca şehit, yüzlerce yaralı vermiştir. Katledilen işçilerimizin, devrimcilerimizin ve onların devamcısı olan Proletarya Sosyalistlerinin yılmaz mücadelesi sonucudur ki Taksim Meydanı Türkiye’de “1 Mayıs Alanı” olmuştur.

Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’dan aldığı kızıl bayrağı yılmadan, bıkmadan, eğilmeden, bükülmeden taşıyan Partimiz Halkın Kurtuluş Partisi, geçtiğimiz yıllardaki 1 Mayıs tartışmalarında, Parabaları devletinin tüm tehditlerine, terörize etme politikalarına rağmen, küçükburjuva sol grupların korkaklıklarını ve kaçaklıklarını mantığa bürüme gayreti içinde “alan fetişizmi yapmayalım, her yerde kutlayalım”, diyerek Taksim’den topuklama girişimlerine rağmen Taksim konusunda taviz vermez bir tavır sergilemiştir. Ve bu devrimci tutumun bir gereği olarak da 1 Mayıs’larda yaşanan polis saldırılarını en ön saflarda göğüslemiştir.

Türkiye İşçi Sınıfı Mücadelesinin tek meşru mirasçısı ve temsilcisi olan Partimiz, 2016 1 Mayısı’nda da bu tutumunu sürdürecektir. Partimiz, 1 Mayıs’ta, Taksim’e alternatif olarak yapılacak her türlü alan tartışmasını bir geri adım, bir kaçış olarak değerlendirdiğini bir kez daha ifade etmektedir.

Türkiye İşçi Sınıfını ve Türkiye Halkını işsizlik, pahalılık, zam, zulüm cehenneminde inleten AB-D Emperyalistleri ve onların yerli hizmetkarları işbirlikçi AKP’giller’den hesap sormak için bu yıl da 1 Mayıs’ta İşçi Sınıfının Vatanı’nda, Gerçek 1 Mayıs Alanı’nda, Taksim Meydanı’nda olacağız. 08.04.2016

Yaşasın 1 Mayıs!

Taksim Kızıldır Kızıl Kalacak!

Kahrolsun AB-D Emperyalistleri ve Yerli İşbirlikçiler!

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email