19 Mayıs Kurtuluş Savaşı’mızın Kıvılcımıdır.

19 Mayıs Kurtuluş Savaşı’ mızın Kıvılcımıdır.

Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal, 1927’de yaptığı Gençliğe Hitabe’sinde şöyle diyordu:

“Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet’i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.”

 

 

Bütün okullarımızda, dersliklerde asılı olan bu Hitabe, bir türlü Türkçeleştirilmez, çocuklarımız ve halkımız için bir hoş seda olarak kalsın, anlaşılmasın diye.

Oysa Mustafa Kemal, o günden, bugünlerin tablosunu çizmektedir. Cebren ve hile ile ülkemizin bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiştir. Bunlardan daha vahim olan ise iktidara sahip olanlar hıyanet içinde bile bulunabilirler, diyor. Tam da bugün iktidarda olan Tayyipgiller’in ABD, AB Emperyalistlerinin emrinde, vatanına ve halkına ihanet içinde oldukları gibi…

O günlerde de Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, vatana ve halka ihanet içinde olan Vahdettinler’e karşı halkımızı örgütleyip silahlandırarak savaştılar. Zafer kazandılar. Vahdettinler, İngiliz zırhlılarıyla nasıl kaçtıklarını bilemediler. Bu savaşın ilk kıvılcımı 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla başladı. Ve bu kıvılcım oradan tüm Anadolu’ya dalga dalga yayıldı. Çığ gibi büyüdü. Halkımız hem Tefeci-Bezirgân Sermayeye hem de Batılı Emperyalistlere-Yedi Düvele karşı savaştılar ve kazandılar.

Dünyanın ilk zaferle sonuçlanan Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı oldu bu.

Bugün de biz Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşçılarının-Mustafa Kemal’in devamcısı Halkın Kurtuluş Partisi olarak, İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı veriyoruz.

Bu kez, Kurtuluş Savaşı’mızı nihai hedefe ulaştıracağız, Sosyalizmle taçlandıracağız.

Bugün biz de ABD, AB Emperyalistlerine ve yerli satılmışlara-Tayyipgiller’e karşı mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz de er geç zaferle sonuçlanacaktır.

Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın ilk kıvılcımının çakıldığı 19 Mayıs 1919’un 91’inci yıldönümünü saygıyla ve büyük bir onurla selamlıyoruz-kutluyoruz.

İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı da tıpkı Birincisi gibi zaferle taçlandıracağız. Ancak bu sefer Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilcisi Tayyipgiller’i, Antika ve Modern Sermaye Sınıfını ve ABD, AB Emperyalistlerini bir daha geri gelmemecesine ülkemizden defedeceğiz. İşçi Sınıfımızın ve Emekçi Halkımızın Demokratik Halk İktidarını kuracağız. 19.05.2010

Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email