19 Mayıs Emperyalizme ve İrticaya Halkımızın Ebedi Cevabıdır

19 Mayıs Emperyalizme ve İrticaya Halkımızın Ebedi Cevabıdır

Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız kazanılmıştır. Cumhuriyet’in kuruluşunun 4’üncü yıldönümünün yaklaştığı günlerde Mustafa Kemal 20 Ekim 1927’de gençlere şöyle hitap eder:

“İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,

memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.”

Mustafa Kemal gelecekte gençliğin yeni bir İstiklal Mücadelesi vermek zorunda kalabileceği ihtimaline karşı tâ 1927’lerde bu uyarılarını yapmıştır. Çünkü kendisi “Ya İstiklal Ya Ölüm! İşte gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktır” diyerek emperyalistlere ve içerdeki gericiliğe karşı verilen savaşı özetliyordu.

Bu savaş;

– Türk ve Kürt Halklarının emperyalizme karşı, omuz omuza zafere ulaştırdıkları bir savaştı. Dahası dünyanın zaferle sonuçlanan ilk Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’ydı.

– Emperyalizmle savaşan tüm halklara örnek oldu,   CHE’ye,  FİDEL’e ve HO Amca’ya mücadelelerinde umut ve ilham verdi,

– 68 kuşağının Devrimci Önderleri Deniz ve Mahirler’in ellerinden bırakmadığı bayrağı oldu,

– Şanlı Taksim Gezi İsyanı’mıza, ruhuyla ve azmiyle yol gösterdi.

Ya bugün durum nasıl?

Bugün ise Mustafa Kemal’in 87 yıl önce geleceğe dair yaptığı yukarıdaki öngörüler-uyarılar ne yazık ki 2014 Türkiyesi’nde acı bir şekilde gerçek olmuştur.

Yerli ve yabancı Parababaları halklarımızı işsizlik, pahalılık, yoksulluk cehenneminde cayır cayır yakmaktadır. İçerdeki CIA İslamcıları Tayyipgiller,  AB-D Emperyalistlerinin emrinde, vatanına ve halkına ihanet içindedir. Bu gerici, asalak, halk düşmanı güruh ülkemizi adım adım Ilımlı İslam adı altında Ortaçağ karanlığına götürmektedir. Daha kötüsü AB-D Emperyalistleri Tayyipgiller eliyle Kurtuluş Savaşı ile yırtıp çöpe attığımız Sevr’i halklarımıza dayatmaktadır.

Ülkemiz, yerli ve yabancı Parababaları için bir cennet, yoksul emekçi halkımız için ise bir cehennem haline getirilmiştir. Ucuz işgücü olarak çalışan 15, 18, 20 yaşlarında 100’lerce gencimizin Soma Madenlerinde katledilmesi, bunun en büyük göstergesi değil midir?

Bu gerici ve vurguncu düzene karşı Haziran-Gezi İsyanı’nda başkaldıran yiğit gençliğimizin acımasızca öldürülmesi, yaralanması, işkence görmesi bu sömürünün, zulmün sonucudur.

İşte görüldüğü gibi yeniden mücadele etmemiz gereken dahili ve harici bedbahtlar tüm güçleri ile karşımızdadırlar.

Dolayısıyla emperyalistlerin ve onların yerli ortaklarının Kurtuluş Savaşı’nın ilk kıvılcımı olan 19 Mayıs’ın ruhunu, tozunu ve izini silmeye çalıştıkları bu ortamda,  19 Mayıs’ı kutlamak çok daha fazla anlam taşımaktadır.

Çocukların ve gençlerin bir avuç Parababasının kâr hırsına kurban verilmediği, aklın, bilimin ve vicdanın egemen olduğu, tam bağımsız bir ülke için yeni bir İkinci Kurtuluş Savaşı’na ihtiyaç vardır. Bu savaşı,  yerli ve yabancı Parababalarını bir daha geri dönmeyecekleri şekilde yenerek,  zaferle nihai hedefe ulaştıracağımızdan eminiz. Madenlerde, fabrikalarda, okullarda, sokaklarda katledilen çocuklarımızın, gençlerimizin, Kemal’lerin, Berkin’lerin hesabı verdiğimiz bu savaşla er ya da geç sorulacaktır.

Bu görev;

 “Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense ölmek daha iyidir” diyen Hikmet Kıvılcımlı’nın gerçek düşünce oğulları ve kızları olarak biz Halk Kurtuluş Partililerin omuzlarında yerli ve yabancı Parabalarına karşı verdiğimiz mücadele ile yerine getirilecektir.

Bu devrimci duygu ve düşüncelerle Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın ilk kıvılcımının çakıldığı 19 Mayıs 1919’un 95’inci yıldönümünü saygıyla ve büyük bir onurla selamlıyoruz, kutluyoruz.

Halkız Haklıyız Kazanacağız, tıpkı 19 Mayıs 1919’da olduğu gibi! 18.05.2014

Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız!

Kahrolsun Emperyalizm!

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

Print Friendly, PDF & Email