1 Mayıs’ta Gözaltına alınan 47 Yoldaşımızdan sadece 5 Avukat Serbest Bırakıldı

HALKIMIZA VE DEVRİMCİ KAMUOYUNA

2018 1 Mayıs’ında keyfi olarak gözaltına alınan ve 5 gündür haksız ve hukuksuz biçimde gözaltında tutulan tüm yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır!

Keyfi olarak gözaltında tutulan 47 Yoldaşımızdan 5’i (beş hukukçu Yoldaşımız) 04 Mayıs 2018 günü akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 47 yoldaşımızın tamamına yakını Partimizin Genel Merkez, İl ve İlçe yönetimleri düzeyinde görev yapan, 2015 seçimlerinde milletvekili adayı olan emekçi yoldaşlarımızdır.

Türkiye’de 1 Mayıs alanı Taksim’dir!

Taksim, 500 bin emekçinin katıldığı 1 Mayıs 1977’de kontrgerilla tarafından katledilen 34 Emekçinin kanıyla sulanmıştır!

Taksim Vatandır!

Taksim aynı zamanda GEZİ İSYANIMIZIN da Vatanıdır!

Diyen HKP’liler;

Ustaları Kıvılcımlı’nın “Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense ölmek yeğdir!” sözünü şiar edinen HKP’liler;

Taksim’in Parababalarınca ikinci kez kuşatılmasından bu yana geçen 6 senede Taksim ısrarından asla vazgeçmemiştir.

Başkaları AKP izinli çukura, dolguya giderken, partililerimiz, gazlı, kalkanlı saldırılara, 1’e karşı 10-20 polis zoruyla gözaltına alınmalara rağmen yılmamışlar; YAŞASIN 1 MAYIS! TAKSİM İŞÇİYE YASAKLANAMAZ! sloganlarını haykırmışlardır.

Dün, yurtdışı yasağı ve haftada bir gün imza verme şartıyla serbest bırakılan 5 avukat yoldaşımız da Partimizin çeşitli kademelerinde yöneticilik yapan kıdemli yoldaşlarımızdır. Bu hukukçu yoldaşlarımız, Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına yasaklanamayacağına, Taksim’in Türkiye’deki 1 Mayıs kutlamalarının sembol alanı olduğuna ilişkin AİHM ve ANAYASA MAHKEMESİ kararlarını, Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlamak isteyen yoldaşlarımıza karşı açılan davalara ilişkin BERAAT KARARLARI’nı ellerinde taşıyarak, her 1 Mayıs’da Taksim’e gitmek için Beşiktaş’ta toplanan yoldaşlarımızın önünde yer almışlar ve onlarla beraber aynı polis şiddetine maruz kalarak gözaltına alınmışlardır.

Ankara’dan kendilerini “Hukukçu Dayanışması” olarak adlandıran avukat gurubundan 8 duyarlı hukukçunun ve bir gün öncesinde de gene aynı gruptan 1 avukat ile Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi bir avukatın gösterdiği dayanışma; gene İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan KILIÇ ve avukat hakları komisyonu üyelerinin gözaltının yapıldığı akşamdan beri gösterdiği dayanışmanın ve de gözaltında olmayan Avukat Yoldaşlarımızın ısrarlı çabaları sonucu, Avukat Yoldaşlarımız TACETTİN ÇOLAK, HALİL AĞIRGÖL, AZİME AYÇA OKUR, PINAR AKBİNA ve DOĞAN ERKAN adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Yoldaşlarımız serbest kalır kalmaz doğruca beraber gözaltına alınan ve 4 günden beri gözaltı nezarethanesini paylaştıkları yoldaşlarını ziyaret etmişlerdir. Ve bugün de yoldaşlarının derhal salınması için adliye (savcılık) ve güvenlik şube nezdinde girişimlerde bulunmuş ardından tekrar yoldaşlarını ziyarete gitmişlerdir.

Yoldaşlarımız nezdinde Partimize yapılan bu baskılar, gözaltılar, yargının kayıtsız şartsız AKP’nin hukuk bürolarına dönüştüğünün en açık kanıtıdır.

Yoldaşlarımıza önce polise mukavemet ve 2911 sayılı yasaya muhalefet suçlaması atfedilmiştir. Karakol ifadeleri de bu isnatlar/suçlamalara göre alınmıştır. Ama AKP medyasının “polis yaraladılar” çığırtkanlığı boşa düşünce, sivil bir polisin başka bir polisin kalkan darbesiyle yaralandığı TV haberlerinde de sergilenince bu isnatları savcılık aşamasında geri çekilmiştir. Sadece 2911’e muhalefet, yani Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı davranmakla suçlanıyor yoldaşlarımız. 2911’e aykırılığın cezası da 6 ay ile 3 yıl arasıdır. Cezalar da en alt sınırdan verilir. Yani yoldaşlarımızın beraat etmemeleri halinde alacakları ceza 6 aydır. Bu durumda da yoldaşlarımız hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanacak ve yoldaşlarımız hiç hapis yatmayacaklardır. İstisnanın da istisnası durumlar hariç hukuki tablo budur. Yani yoldaşlarımız ceza alsalar bile 1 hafta yatmayacaklardır.

Bu tablo karşısında yoldaşlarımızı işinden okulundan ederek yıldırmayı ummak dışında, 1 haftalık gözetim süresinin hiçbir izahı yoktur. 2911’e muhalefetle ilgili 1 haftalık gözetim süresi tarihimizde ilk defa verilmiştir. İşçi Sınıfının Parababalarına karşı verdiği sayısız İŞGAL, GREV, DİRENİŞLERLE dolu şanlı mücadele tarihinde birçok İLK’e imza atan Partili Yoldaşlarımıza, “yargı” kılıfı giydirilmiş zulümde de bir İLK’i yaşamak nasip olmuştur. Halkımızın dediği gibi “zulmün artsın ağam!”… Zulmün artsın da sonun çabuk gelsin. Biz zaten nice bedeller ödemeyi göze almış, nice zulümlere peşinen hoş geldin demiş Proleter Devrimcileriyiz. Zulmün bizleri asla yıldıramaz.

AKP yargısının avukat yoldaşlarımız hakkında verdiği haftada bir gün imza ve yurtdışı yasağı da tamamen keyfidir, yasal değildir.

Yoldaşlarımız avukattır. İşleri, ikametgahları sabittir. Düzenli bir yaşamları vardır. Beraat etmedikleri takdirde, hapis bile yatmayacakları bir cezadan kaçmaları ise hiçbir şekilde akla mantığa sığmamaktadır. Yasada da yeri yoktur.

Yoldaşlarımız hakkındaki adli kontrol kararı da usule aykırı şekilde verilmek istenmiştir. Adli kontrol kararı hakim karşısına çıkmadan mahkeme kaleminde memurlar tarafından matbu kağıt imzalatılarak dosya üzerinden verilmek istenmiştir. Gerek gözaltındaki yoldaşlarımızın ve gerekse partili avukatlar ile mesleki dayanışma içindeki avukatların ısrarlı itirazları sonucu hakim yasaya uymak zorunda kalmıştır. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi, gözaltındaki yoldaşlarımızın duruşmasını en sona bırakarak, kendisini yasaya uymaya zorlayan avukatlardan intikam almıştır, kendince. Kararını yazdırmak için verdiği aradan sonra alındığımız duruşma salonunda da “mademki sanıklar avukat, ben de hukuka uygun olması için kararımın gerekçesini de yazdım” diyerek, önceki işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu da itiraf etmiştir farkında olmadan. Tüm itirazlara, gözaltından başlayan sürecin her aşamasının hukuka aykırılığının açık bir şekilde ortaya konmuş olmasına rağmen hâkim, savcının adli kontrol talebini uygun bulmuştur. 05/05/2018

Bekle bizi Taksim!

Bekle bizi 1 Mayıs 2019!

“Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey!”

Geliyoruz Taksim Vatanımızı Özgürleştirmeye!

HKP GENEL MERKEZİ

Print Friendly, PDF & Email